Blokády a jejich příznaky

05.03.2014 18:08

Blokády a jejich příznaky

ŽEBRA

SPAZMUS

BLOKÁDA

KLIN. PŘÍZNAKY

PERIF. PROJEKCE

1. žebro

m. scalenus anterior
m. SCM

TH1,C1, klíček

Bolesti do temene hlavy, čelo, oka a nad ucho, omezen úklon, záklon, rotace, klíček utlačuje krkavici.

porucha čití od TH1, parestezie do 2. - pol. 3. Prstu

2. žebro

m. scalenus medius
m. supraspinatus

TH2, C2 - kolísavý TK

Bolesti hlavy, závratě, motolice až pseudomenier i projevy očí

od TH2 parestezie do zbylé pol. 3. - 4. Prstu

3. žebro

m. scalenus posterior
m. pectoralis minor
m. levator scapulae
m. sartorius od L3

TH3, C3, L3, zablokované hlavové klouby od spazmu levator scapulae - úpon na C1 až 4

Bolesti zubů, ucha, zvonění v uších, bolest do brady, při velkém spazmu m. pectoralis minor - utlačení cév, nervů – brnění do celé HK, od C3 potíže s polykáním, s nosohltanem, od L3 horší funkce ledvin, bolest vnitřního kolena, bolest na ulnárním condylu loketniho kloubu – oštěpářský loket, při zřetězení spazmu 3., 4. a 5. žebra – syndrom zmrzlého ramene

od TH3 parestezie na zbývající pol. 4. a celý 5. prst

4: žebro

m. pectoralis minor

TH4, C4

levá strana - jako na IM, arytmie, astma bronchiale, pravá strana - dechové potíže, pocit dušení, kašel, stavy po infekci, obě žebra - snížená imunita

Bolest na hrudníku jako při průstřelu, bolest pod lopatkou, bolest ramenního kloubu - bolestivý úpon na procesus coracoideus

5. žebro

m. pectoralis minor
m. obliquus abdominis
externus
m. pectineus
od TH5 paravertebrárně až do S4

TH5, C5, L4, L5, SI

Bolest při sezení, do kyčle, retroverze pánve - obtížná chůze, , při bloku C5 – syndrom couvajícího jezdce, problémy s trávením zácpa, průjem

potíže s močením jako na prostatu, v 80% bývá L5 kontralaterárně zablokovaný než TH5, pokud je homolaterárně, tak je tam pseudoradikál

6. žebro

Zevní pol. m. rectus abdominis
Střední adduktory,
Od TH6 šikmo až do středu m. gluteus maximus do S2, od C6 – může být karpální tunel

TH6, C6, L4 (5)

Bolestivá fossa poplitea, hrbol sedací, spazmus svalů středem stehna, lýtka až do achilovky, omezen pohyb až do kyčelního kloubu., často má pocit jako když mu někdo tahá patellu nahoru, od L4 – bolest na vnitřní str. lýtka, změněné jaterní testy, podrážděná slinivka břišní

tah v koleně, achilovce, (miminko - blok 6. ž. - v dospělosti Bechtěrevik ?)

7. žebro

Vnitřní strana m. rectus abdominis, vnitřní add.
Od TH7 spazmus šikmo k laterární části m. gluteus maximus až po S1

TH7, C7, L4 (5)

Pod L4 bolest na vnitřní straně lýtka, bolesti mm. peronei, v oblasti m. tensor fasciae latae, bolest na horním okraji pánevní kosti, bolest a blokáda hlavičky fíbuly, od bloku C7 může jít bolest prostředkem deltoidu až k úponu deltoidu, když se spojí C7 s acromioclaviculárním skloubení – tenisový loket, bolest a porucha funkce žaludku

bolesti v lampasu až do 5. prstu na DK