Lymfatický systém

16.09.2012 17:06

Lymfatický systém Lymfatický systém je, bohužel, stále ještě nedostatečně doceňován, což je zejména v současné době velká chyba. Jde v podstatě o jediný systém, který dopravuje z těla veškeré zplodiny - a těch je dnes skutečně nespočetně. Nejde jen o zplodiny vznikající z běžné funkce našeho organismu, ale i o škodliviny vnikající do něj z vnějšího prostředí vzduchem a potravinami.


Lymfatický systém jakožto rozhodující faktor obranyschopnosti organismu pracuje ve stručnosti zhruba následovně: 

Z vlásečnic nebo kapilár krevního oběhu se z krve vytlačují do tkáně kapaliny, které krev znečišťují. Této kapalině se říká také tkáňový mok. Ten je nasáván systémem lymfatických cév a pak dále jako "lymfa" dopravován postupně do stále se zvětšujících lymfatických cest až po hrudní mízovod jako hlavní sběrnu "lymfy". V podstatě se oběh "lymfy" velice podobá krevnímu oběhu. Lymfatické cévy ústí do tzv. lymfatických uzlin (každá lymfatická céva musí procházet nějakou uzlinou), v nichž dochází k jakési první filtraci "lymfy". Zde pak vznikají lymfocyty, které jednak působí v samotné uzlině, a dále se dostávají krví na různá místa těla a likvidují nežádoucí tělíska. Dalším článkem při toku "lymfy" je slezina. Její hlavní úlohou je fagocytóza (proces pohlcování pevných částic z okolního prostředí) a pak odfiltrování pro tělo užitečných látek, které se "lymfou" dopravují do sleziny. Především to jsou červené krvinky, železo a bilirubin. Hlavní skutečnou úlohou sleziny je bránit organismus před nemocemi.
 

Mízní cévy 

V praxi to znamená, že pokud je tento systém nedostačující, jde o rozhodující podíl vlastně na všech nemocech dnešní doby, počínaje nemocemi z nachlazení a konče nádorovými onemocněními všeho druhu. Vliv nedostatečné funkce lymfatického systému je vidět téměř na každé funkci organismu dnešního člověka. Obyčejně to bývá nejprve "obyčejná" únava nohou a pak celého těla, otékání kotníků (hlavně večer a po velké námaze), později otoky v břiše (často přisuzované otylosti), otoky očních víček, dýchací potíže bez zřejmé vnější příčiny (hlavně při větší námaze), vznik nádorů (otoků) na lymfatických uzlinách atd. Těmto příznakům se obyčejně nepřikládá patřičná důležitost nebo jsou léčeny jako něco zcela jiného. Chemické léky situaci zhoršují, silová cvičení jsou pro tyto potíže katastrofou. Výživa a životospráva jsou především prevencí, navíc u nás mnohdy těžko realizovatelnou.
Kromě výživy a úpravy životosprávy je zde, objektivně řečeno, jediným účinným lékem právě masáž lymfatického systému a pro odstranění těchto potíží není nic jiného k dispozici, a to nejen u nás, ale i ve světě. Lymfatický systém se rozprostírá po celém těle, a proto jej také můžeme prakticky po celém těle ovlivňovat pomocí vlastní masáže lymfatického systému. Samozřejmě účinnost této masáže není na všech místech stejná, protože ani lymfa není na všech místech stejná.

Manuální lymfatickou masáž můžeme provádět dvěma způsoby: 

- přímou masáží těla

- na reflexních zónách chodidel