Poradenství pro přirozené zdraví:

24.08.2013 20:35

Jmenuji se Aneta Benediktová, mým velkým a celoživotním koníčkem jsou byliny a alternativní medicína a několik let je to i má práce. Moje původní vzdělání je zdravotnické ,ale proto abych mohla v této oblasti pracovat, musela jsem projít celou řadu kurzů, škol a školení. Byly to zejména : základní masérské kurzy, První léčitelsko astrologická škola Praha, speciální škola akupunkturních masáží dle W.Penzela, všechny úrovně školy reflexní terapie dle Ing. J.Janči, speciální kurz tradiční čínské medicíny pod vedením MUDr. Radomíra Růžičky,CSc, studium "Léčivé byliny" na farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, škola fytoterapie u J.Zentricha a P.Váni, kurz výživového poradce u společnosti NUTRIS, a tak jako asi každý v tomto oboru mám svého duchovního učitele, který mě na mé cestě neustále provází a učí, za což mu z celého srdce děkuji.

  •    hledání souvislostí mezi fyzickými potížemi a psychickým naladěním
  •    hledání souvislostí fyzických potíží s jednotlivými orgány podle principů čínské medicíny
  •    rozbor a úprava stravovacích návyků
  •    rozbor a úprava pohybových návyků
  •    doporuční meditačních technik
  •    doporuční masážních a cvičebních technik

Dle mých zkušeností navození přirozeného zdraví těla je základem celkového zdraví a pohody. Náš organismus má přirozeně velké regenerační schopnosti a pokud mu pomůžeme v rámci jeho přirozené imunity a přirozeného zdraví, můžeme žít velmi dobrý a kvalitní život bez používání chemických léků. Stačí si uvědomit, že každá bolest či jiný podobný signál je znamení těla, že v něm není něco v pořádku, že zvolený životní styl jej ohrožuje. V tu chvíli je potřeba se zastavit, zamyslet se nad tímto signálem, či se poradit, a změnit svůj životní styl. Pokud však si v tuto chvíli vezmu tabletku proti bolesti, je to stejné jako bych na křižovatce jela na červenou, protože jsem si vzala černé býle, abych jí neviděla. Následky si každý umí domyslet.