RAŠELINA A JEJÍ ÚČINKY

04.10.2012 13:36

 

Tajemství léčebné síly rašeliny

 

Hnědá rašelina patří mezi peloidy a jako organická zemina (sediment) obsahuje velké množství minerálních a organických látek. Tyto látky, které vznikaly nedokonalým rozpadem rašeliništních rostlin za zvýšené vlhkosti a nedostatečného přístupu vzduchu v průběhu desítek tisíc let, dokáží na molekulární úrovni předávat tělu energii, a působit tak pozitivně na lidský organizmus. Zejména lipidy a huminové kyseliny v doprovodu pryskyřic a přírodních minerálů dodávají hnědé rašelině chemické vlastnosti, které mají na lidský organizmus prokazatelně léčebný dopad. Přítomné lipidy plní ochrannou a katalyzující reakci propouštění látek do organizmu. Nezávislé práce ve světě potvrdily, že tyto přírodní organické látky jsou pohlcovány tělem 16x efektivněji než látky syntetické a mají výraznější účinek na celý organizmus.

Zelená rašelina patří mezi peloidy a jako organická zemina (sediment) obsahuje přírodní formy enzymů, huminové kyseliny, chlorofyl, fosfolipidy, tokoferol, karoten. Má velké antioxidační účinky a omezuje působení škodlivých volných radikálů na organizmus. Pokožku hydratuje a je prokázáno, že zvyšuje regeneraci buněk, obnovuje metabolizmus kůže a zpomaluje procesy stárnutí. Biologicky aktivní lipidy mají blahodárný vliv na pokožku a podporují pronikání účinných látek kůží. V experimentech byl prokázán obsah přírodních olejů jako je levandulový, ze santalového dřeva, semen kmínu a heřmánku.

Huminové kyseliny jsou považovány za nejpříznivější přírodní léčiva, protože jsou souhrnem kdysi žijících organizmů, z velké části rostlin, rozložených přírodními procesy tlení, recyklace a očištěných miliónů druhů půdních mikroorganizmů. Vzniklé molekuly huminových kyselin jsou kondenzované do pevných míčků, které připomínají akumulátorové baterie nebo palivové buňky. Dodávají energii aktivním látkám a tyto pak celkově léčí a harmonizují biochemii lidského těla. Představují naše spojení se Zemí a její tajemnou schopností pomáhat udržovat lidské zdraví.

Různé druhy rostlin v kombinaci s minerálním obsahem podloží a vody měly a mají významný vliv na složení rašelinové hmoty. Běžná rašelina obsahuje až 50% organických složek, které prošly dlouhodobou přeměnou. Rašelina je od dávných dob používána pro její regenerativní vlastnosti a hojivé účinky. Různý obsah organických i anorganických látek má rozhodující vliv na výsledný léčivý efekt. Téměř všechny metody použití jsou založeny na tepelné úpravě rašeliny a jejím následném použití ve formě zábalu nebo koupele. Dříve se rašelina aplikovala na základě zkušeností, které prokazovaly jak dobrý efekt prohřátí, tak i léčivý vliv huminových kyselin.

Nový ústav organizuje práci v jednotlivých sekcích, a to balneomedicíny, balneoterapie, ekonomiky, informatiky a balneotechniky. Poslední sekce se zaměřuje, kromě jiného, na výzkum a vývoj moderních technologií úpravy a ošetření lázeňských léčivých vod a peloidů rašelinového původu pro léčebné procesy, koupele a wellness. Jedno z prvních témat, zařazených do programu výzkumu, je výzkum a vývoj využitelnosti doplňkových přírodních látek pro balneologické využití (extraktu z rašeliny, humátů, řas, mikroorganizmů a enzymů). Jde o to, aby po téměř dvacetileté přestávce se vědecky hodnotily léčebné postupy a rehabilitační procedury z hlediska účinku na zdraví pacienta na základě vědecké systematické práce.

Je nepochybné, že přínos rašeliny a produktů z ní pro zdraví má ještě jeden efekt, zajímavý především pro ženy všech věkových kategorií, kterým je krása. Krása jako taková je abstraktní pojem, s nímž se setkáváme v mnoha oblastech lidského bytí. Významem tohoto slova se zabývá především filosofická disciplína zvaná estetika (původně od řeckého aisthésis, smyslové vnímání). Krása je jednou z tzv. estetických kategorií (ošklivost, vznešenost aj.) a není určována pouze vzhledem, ale též různými aspekty vnímání člověka libě jinými lidmi. Krása je tedy považována za kvalitu přítomnou v nějakém člověku. Léčivý vliv rašeliny na člověka se projevuje nejen ve snížené bolestivosti, např. kloubů, ve zlepšené funkci pokožky, která pak i zdravě vyhlíží, ale i v celkovém životním pocitu zdraví a svěžesti. Z toho plyne, že při vhodném terapeutickém užívání rašelinových léčivých prostředků může být člověk krásnější zvenku i zevnitř. Atraktivní postava nebo obličej jsou přijímané různými kulturami na celém světě podobně. Je prokázáno, že zdraví a duševní rovnováha jsou provázeny vhodnou hladinou estrogenu. Ten se poté dlouhodobě účastní na formování postavy včetně obličeje způsobem, který vzbuzuje příjemné pocity u ostatních lidí.

Většina procedur spojených s rašelinou podporuje lymfatický a krevní oběh, působí dobře na buněčnou aktivitu s průvodním kladným vlivem na posilování imunity. Největší roli při léčebném působení vedle efektu prohřátí organizmu hraje obsah vhodných huminových kyselin, které jsou důležitou složkou všech rašelin používaných v balneoterapii. V současné době se rašelina a její produkty stále více prosazují i ve wellness procedurách, které jsou vyhledávány právě pro jejich vliv na krásu a celkové uvolnění. To je však oprávněné pouze v případech, kdy se jedná o pravidelné, dlouhodobější působení, nejméně v řádu měsíců. Jako perspektivní se zdá i vývoj nových rašelinných produktů (extraktů apod.), které se kombinují s přídatnými složkami rostlinného nebo i neživého původu (např. solemi) a které pak mohou až znásobit vlastní léčebný účinek. Vždy se však musí zvažovat hledisko možných kontraindikací a hlavně spolupůsobení s ostatními balneologickými nebo wellness procedurami. To proto, aby se jejich účinek nekomplikoval, ale naopak zvyšoval