Sportovní masáž

 

Je masáž složená z uspořádaného souboru vhodných masérských hmatů, které mají připravit sportovce jak z fyzické tak z psychické stránky na podání určitého sportovního výkonu, mají za úkol zbavit sportovce únavy a přispět k jeho zotavení.

Rozlišuje  se 5 druhů sportovních masáží:

  • masáž odstraňující únavu

- jedná se o druh sportovní masáže, který je nejrozšířenější, kromě jeho uplatnění ve sportu lze tento typ masáže využít i v některých druzích masérských či kosmetických salónů. Masáž je vhodná zejména tehdy, byl-li sportovec vystaven vysoké fyzické námaze. Je-li však sportovec zcela vyčerpán, je vhodné, aby byla masáž odložena  alespoň o jeden den.

  • masáž přípravná

- přípravná masáž představuje masáž, při které dochází ke zlepšení sportovcovy kondice. Jedná se tak o prvek, který pomáhá při široké škále anatomických a funkčních příznaků jako je například špatné držení těla, ochablé svaly a mimo jiné také zkrácené šlachy. Jedná se zpravidla o masáž celkovou. Masáž přípravnou lze také označit jako masáž tréninkovou, hygienickou či kondiční.

  • masáž pohotovostní

- měla by připravit sportovce na podání maximálního výkonu. Můžeme ji považovat jako součást rozcvičení před samotným výkonem. Podle povahy sportovce rozlišujeme tuto masáž na dráždivou a uklidňující. Dráždivou masáž volíme v případě,  jde-li o sportovce v útlumu, tudíž potřebuje povzbudit,  masáž je tvrdá a rychlá. Uklidňující použijeme tehdy, je-li dotyčný sportovec nervózní a netrpělivý, taková masáž je jemná a v pomalejším tempu než masáž dráždivá.

  • masáž v přestávkách mezi  výkony

- tato masáž je vhodná pouze při různých utkáních a sportovních soutěžích. Nezbytná je pro sportovce, od kterých jsou požadovány výkony v menším časovém rozsahu. Typickým odvětvím je například desetiboj, ale i mnohé sportovní turnaje, které se leckdy protáhnou až na několik týdnů. V takových případech je cílem,  předejít mnohým zraněním a připravit sportovce na to, aby mohl opět podat výkon alespoň stejně dobrý jako před jeho únavou.

  • léčebná sportovní masáž

- tento druh sportovní masáže, jak už z názvu napovídá, má za úkol pomáhat léčit či doléčovat následky různých sportovních zranění.